Rate this postQuay màn hình game. Trò chơi Bắn Xe Tăng (Battle City) hồi xưa 8x 9x thường hay chơi. Ký ức Game xưa. Chơi 1 lần tới màn 34 là Game Over. Chơi không …

Tag: game xe tang battle city, [vid_tags]

Xem thêm: https://blogchơigame.vn/category/review

Nguồn: https://blogchơigame.vn