Rate this postSlide trình chiếu PowerPoint game show “Ai Là Triệu Phú” (Who Wants To Be A Millionaire) với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng như ở trường quay thực.
Người thiết kế: Liêu Tấn Sơn

Tag: game a la trieu phu, ai là triệu phú, who want to be a millionaire, powerpoint, liêu tấn sơn, trình chiếu, trò chơi, millionaire

Xem thêm: https://blogchơigame.vn/category/review

Nguồn: https://blogchơigame.vn